Durban International Film Festival

The 38th Durban International Film Festival kicked off last week with the South African premier of Serpent taking place on Thursday evening. The Festival, which this year focuses on the stories of refugees and immigrants, with the theme of ‘Transit Tales’, is the continent’s largest film festival, and a real jewel in Durban’s crown. While the festival shows films from across the globe, there is a definite emphasis on African cinema, with movies such as The Wound and Asinamali drawing some serious […]

Desmond Makhanya (isiZulu)

Ngokukhulu ukudabuka simemezela ukudlula emhlabeni kukaDesmond Makhanya oyi- 2013 eThekwini Living Legend. UMakhanya wazelelwa eduze nase Adam’s Mission ngo 1935, wadlula emhlabeni mhla ziyi 16 July 2016, eneminyaka engu 80. Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezinhlanu kanye nabazukulu abahlanu.

Waqala isikole samabanga aphansi eneminyaka eyisikhombisa e-Adams College, eyesizukulwane sesine emndenini wakhe ukufunda khona. Wafunda kulelikolishi waze waqeda umatikuletsheni ngonyaka ka1954. Ubenobudlelwano nalesikhungo esidumile sezemfundo impilo yakhe yonke, esesigungwini sokuphatha sesikole kusukela ngo 1999-2006. Njengomuntu owazibeka njengosomlando noma ngokubhala umlando walelikolishi ubaziwa […]

Praying For Rain

While KwaZulu-Natal has received some rains, Umgeni Water cautioned just last month that the province is not yet safe from worsening drought conditions, with a fifteen percent water restriction remaining in place in eThekwini. It is thought that the first proper rains will only come in September, or in the first quarter of next year. If rainfalls are worse than expected, we could see restrictions increasing to twenty percent. While for many of us, the impact is just browner lawns and […]

Legend of the Month: Obed Mbatha

Obed Mbatha is living proof that life is what we make of it. Not many people could imagine achieving serious prestige working as a doorman, but as with everything he does in life, Obed has given his all to his role of head doorman of the prestigious Hilton Hotel in Durban, and the results are awe inspiring! In addition to being the recipient of an eThekwini Living Legend Award in 2010, Obed was one of eleven Hilton employees globally to win […]

The Family of a Thousand Hills

It’s a strange thing, to think what drives someone to devote their life to the good of others, while most of us just struggle to look after ourselves and our immediate family. But for Dawn Leppan, the community in need was her family, having grown up in Drummond, overlooking the Valley of a Thousand Hills. While its name hints at the beauty of these rolling hills located about 40 kilometres outside of Durban, it belies the abject poverty that many of […]

Lauretta Ngcobo (isiZulu)

ULauretta Ngcobo, oyi 2012 eThekwini Living Legend, udlule emhlabeni ngemuva kokugula isikhathi eside. ULauretta obengumbhali nesigayigayi samalungelo abesifazane, wazalelwa endaweni yase-Ixopo ngo 1931. Wakhulela lapha eNingizimu Afrika waze waphoqeleka ukuthi alishiye lezwe. Yena nomyeni wakhe u-Abednego Ngcobo, uwaye nguMngcinimafa we Pan Africanist Congress nezingane zabo bayishiya iNingizimu Afrika ngo 1963, bagcina sebehlala ezweni laseNgilande kwaze kwaba ngu 1994. ULauretta wasebenza njengothisha e-UK, lapho waqala khona ukubhala izincwadi nje nge Cross of Gold eyashicilelwa ngo 1981. Umsebenzi omningi wakhe wawugxile ekuhluphekeni […]

Ranjith Kally (1925-6 June 2017)

It is with great sadness that we announce the passing of 2013 eThekwini Living Legend, Ranjith Kally. As a photojournalist for Drum magazine, Kally spent much of his time documenting the politics of apartheid, and through his work made an invaluable contribution to the struggle for Freedom in South Africa. Amandla, the website for Durban’s Liberation Heritage Route, published the following memorial on the passing of Ranjith Kally:

You may not know the name Ranjith Kally, but you will definitely be familiar with his work, and […]

Legend of the Month: Paddy Kearney

We may be a day late, but it’s never too late to celebrate our legends, and with that we announce our Legend of the Month for May, Dr Paddy Kearney! Kearney, who was awarded the title of Doctorate when he received an honorary degree from the University of KwaZulu-Natal in 2009, has once again been recognised for his outstanding community service, this time with the Bonum Commune Award from St Augustine’s College in Johannesburg, a second doctorate, and the highest accolade that […]

Ukulwisana Nokungelona Iqiniso

I-‘Albinism’ kungaba iyahlonishwayo noma iyasatshwa emiphakathini eminingi emhlabeni. Bancane abantu abamkela abane-albinism njengabo bonke abantu. ENingizimu Afrika abantu abathathwa njengabakhubazekile bavikelwe nguMthethosisekelo, namalungelo abo njengabasebenzi avikelwe yi Employment Equity Act. Ukuba khona kwalemithetho yikona okwenza abantu abafana nale 2015 eThekwini Living Legend, uBhekisisa Thabethe benze umsebenzi wabo. UThabethe naye one-albinism ungusihlalo we Albinism Society of South Africa, KwaZulu Natal (ASSA-KZN) aphinde abe sesigungwini se Skin Cancer Foundation of South Africa. Ngaphezulu kwalomsebenzi awenzayo uyafundisa e-UKZN futhi uyingxenye yethimba elicubungula ukufundiswa […]

Congratulations Jonty!

He may be a proud South African (and an even prouder eThekwini Living Legend!), but with his wife having given birth to their second child in the city of Mumbai just a few days ago, it seems that former South African cricket superstar, Jonty Rhodes, definitely has firm ties to India! Jonty and Melanie’s first baby, aptly named India, was born in Mumbai in 2015, with Nathan John, their little boy born just hours before the Mumbai Indians won their third IPL title on Sunday. Jonty, who is commonly regarded as the greatest […]