Legend of the Month: Paddy Kearney

We may be a day late, but it’s never too late to celebrate our legends, and with that we announce our Legend of the Month for May, Dr Paddy Kearney! Kearney, who was awarded the title of Doctorate when he received an honorary degree from the University of KwaZulu-Natal in 2009, has once again been recognised for his outstanding community service, this time with the Bonum Commune Award from St Augustine’s College in Johannesburg, a second doctorate, and […]

Ukulwisana Nokungelona Iqiniso

ALBINISM-m6eoe6ozs4i7fxdmxqgbqt0bpvb9bg1y5volernp0k.pngI-‘Albinism’ kungaba iyahlonishwayo noma iyasatshwa emiphakathini eminingi emhlabeni. Bancane abantu abamkela abane-albinism njengabo bonke abantu. ENingizimu Afrika abantu abathathwa njengabakhubazekile bavikelwe nguMthethosisekelo, namalungelo abo njengabasebenzi avikelwe yi Employment Equity Act. Ukuba khona kwalemithetho yikona okwenza abantu abafana nale 2015 eThekwini Living Legend, uBhekisisa Thabethe benze umsebenzi wabo. UThabethe naye one-albinism ungusihlalo we Albinism Society of South Africa, KwaZulu Natal (ASSA-KZN) aphinde abe sesigungwini se Skin Cancer Foundation of South Africa. Ngaphezulu […]

Congratulations Jonty!

He may be a proud South African (and an even prouder eThekwini Living Legend!), but with his wife having given birth to their second child in the city of Mumbai just a few days ago, it seems that former South African cricket superstar, Jonty Rhodes, definitely has firm ties to India! Jonty and Melanie’s first baby, aptly named India, was born in Mumbai in 2015, with Nathan John, their little boy born just hours before the Mumbai Indians won their third IPL title on Sunday. Jonty, who is commonly regarded as the greatest […]

Top Honours for Durban Dancer

Durban dancer, choreographer and arts activist, Lliane Loots joined an impressive list of luminaries last month when she was honoured with the Ordre des Arts et des Lettres (Order of Arts and Letter) by the Ambassador of France to South Africa. The award acknowledges those people who have made significant contributions to the world of arts and literature. Not limited just to French nationals, past recipients include the likes of Nadine Gordimer and Bob Dylan.

Loots is the founder of the […]

A Vision of the Past

One of the most exciting things about visiting a new city, whether you’re conscious of it or not, is the architecture. Buildings, especially great ones, tell a story about the people and the places they were built for. Whether it’s a sky-reaching Cathedral trying to get closer to God, or the Brutalist architecture of government institutions, buildings often hint at far more than the bricks and mortar that they’re made out of. So a compilation of drawings by second-year Natal School of Architecture students, […]

Shop Local in 2017!

The next time you have to buy a gift for someone why not try and think of local businesses that you can support? There are tons of individuals and businesses close to home producing fantastic products, including a few of our very own Living Legends!

The KZN Society for the Blind not only sells wonderful off-the-shelf items like fabulous laundry bins and a wide assortment of handcrafted baskets, but they can also custom make products, which means that the […]

Sam Draai (isiZulu)

Sam Draai

INingizimu Afrika ilahlekelwe indoda eqotho ngokudlula emhlabeni kuka Sam Draai, oyi 2013 eThekwini Living Legend. USam odlule emhlabeni eneminyaka engu 93 ubengumeseki omdala we Comrades Marathon, ngokuqeda lomqhudelwano ngonyaka ka 1964, lapho abasubathi ababemnyama babengaklonyeliswa. Ngo 1996, uSam wacela ukuthi imiqhudelwano ayingenela phakathi kwa 1964 no 1975 ithathwe njengesemthethweni, naye aklonyeliswe ‘ngenombolo eluhlaza’ ngezindondo azithola eziwu 8 zesiliva neziwu 8 zethusi. Ngaphandle kokuba ngumsubathi, ubeyivolontiya nomsebenzi wayo iComrades Marathon, kodwa […]

Ethekwini Living Legends: Celebrating Ten Years!

It doesn’t seem possible, but 2017 marks the tenth year of the eThekwini Living Legends Awards! So not only will we be welcoming our new Living Legends into the fold, but this year’s awards ceremony will also be a celebration of all of the past recipients of the award.

To date eThekwini has honoured 150 men and women for the contributions that they’ve made to the city of Durban – everyone from school teachers, to celebrated local artists and church leaders – all of […]

Nominate your 2017 eThekwini Living Legend!

Nominations are now open for the 2017 eThekwini Living Legend Awards!

All around us are people who go above and beyond, contributing to the betterment of our society, often with very little in way of reward. The eThekwini Living Legends offers an opportunity to acknowledge the contributions that these unsung heroes make to the city of Durban, and its residents. If you are aware of someone who you feel deserves to be recognised […]

Izithelo zokusebenza ngokuzikhandla

Moses TembeNgokujwayelekile uma sicabanga ngabantu aba ‘zinikelayo emiphakathini yabo’, sicabanga ngosonhlalakahle, onompilo, abaholi bezenkolo, yebo bonke laba babalulekile ekwakhiweni kwemiphakathi enenqubekela phambili nozwelo kodwa asikaze sicabange ngosomabhizinisi. Kodwa emazweni afana neSouth Africa, lapho izinga labantu abangasebenzi lingu 25% kanye nabantu abasha abalinganiselwa ngaphezu kwesigamu abafuna umsebenzi, abantu abafana noMoses Tembe ‘abanikela’ ngendlela eyakhayo nenenqubekela phambili, ngokwakha amathuba emisebenzi lapho abengekho khona.

Uke wathola umklomela we-Investec Bank/Sunday Tribune Entrepreneur Award, njengamanje uMoses ungusihlalo […]