Sam Draai

INingizimu Afrika ilahlekelwe indoda eqotho ngokudlula emhlabeni kuka Sam Draai, oyi 2013 eThekwini Living Legend. USam odlule emhlabeni eneminyaka engu 93 ubengumeseki omdala we Comrades Marathon, ngokuqeda lomqhudelwano ngonyaka ka 1964, lapho abasubathi ababemnyama babengaklonyeliswa. Ngo 1996, uSam wacela ukuthi imiqhudelwano ayingenela phakathi kwa 1964 no 1975 ithathwe njengesemthethweni, naye aklonyeliswe ‘ngenombolo eluhlaza’ ngezindondo azithola eziwu 8 zesiliva neziwu 8 zethusi. Ngaphandle kokuba ngumsubathi, ubeyivolontiya nomsebenzi wayo iComrades Marathon, kodwa ngumsebenzi wakhe ne Durban Boys Brigade ayaziwa kakhulu ngawo. Yaqalwa nguye uSam ngo 1930, iBoys Brigade isebenza ngokufana nama Scouts, ngokuzinikela ekukhulisweni kwezingane zabafana emiphakathini.

USam Draai udlule emhlabeni ngeSonto, mhlaka 31 May 2015, usuku olufanayo neComrades Marathon ka2015. Sidlulisa okukhulu ukudabuka emndenini, kubangane nakubobonke abebeyazi lendoda eqotho.